Cách Đưa Một Doanh Nghiệp Lên Sàn Chứng Khoán

Đưa một doanh nghiệp lên sàn chứng khoán là việc đưa ra các chứng khoán có đạt đủ các tiêu chuẩn về đăng ký và thực hiện giao dịch tập trung. Hay nói một cách khác, để cho cổ phiếu của doanh nghiệp có thể niêm yết thì công ty muốn niêm yết phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục cần thiết.

Qua đó có thể thấy nếu không niêm yết trên sàn chứng khoán, các công ty, doanh nghiệp sẽ mất cơ hội để trở thành một tổ chức tài chính minh bạch theo chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán cũng sẽ có rất nhiều nhữg cơ hội và thách thức cho chính doanh nghiệp đó. Bài viết https://top10quangngai.com chia sẽ bài viết tham khảo về chủ đề này.

CÁCH ĐƯA LÊN MỘT DOANH NGHIỆP LÊN SÀN CHỨNG KHOÁN

Nhờ thiết lập quan hệ giữa SGDCK với tổ chức niêm yết, từ đó quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, công khai và minh bạch. Từ đó, hỗ trợ thị trường hoạt động ổn định, xây dựng lòng tin của công chúng đối với thị trường chứng khoán, cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính xác về tổ chức niêm yết.

Ngoài những ưu điểm trên, việc niêm yết chứng khoán cũng mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp rất lớn.

Thứ nhất, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn. Khi tiến hành niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán,các đơn vị doanh nghiệp có thể huy động vốn một cách nhanh nhất, thuận tiện, dễ dàng từ việc phát hành cổ phiếu dựa trên tính thanh khoản cao, sử dụng được uy tín của doanh nghiệp. Với cách huy động vốn này, các công ty không phải thanh toán những chi phí về lãi vay cũng như trả được những chi phí vốn gốc, từ đó công ty có thể chủ động hơn trong việc sử dụng vốn huy động cho những mục tiêu chiến lựơc kinh doanh trung và dài hạn.

Thứ hai, nâng cao được uy tín của doanh nghiệp. Để có thể được cho phép niêm yết trên thị trường chứng khoán thì công ty phải đáp ứng các điều kiện về tài chính , hiệu quả sản xuất và cơ cấu tổ chức,… Do đó, các công ty được sở niêm yết là các công ty có tình trạng tài chính lành mạnh, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tốt. Cho nên niên yết cũng được coi là phương tiên để quảng cáo doanh nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm đối tác,…

Thứ ba, tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu. Một khi doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ giúp các cổ đông của doanh nghiệp dễ dàng chuyển nhượng những cổ phiếu đang nắm giữ, tăng độ hấp dẫn cổ phiếu của doanh nghiệp

Dù vậy, việc niêm yết chứng khoán cũng khiến cho doanh nghiệp gặp một vài bất lợi nhất định.

Thứ nhất, áp lực về kết quả hoạt động kinh doanh, sản xuất. Tổ chức niêm yết luôn phải chịu áp lực về nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo giá cổ phiếu tăng.

Thứ hai, quyền kiểm soát có thể bị đe dọa. Khi đã niêm yết, việc giao dịch chứng khoán khiến cơ cấu cổ đông thay đổi, ai nắm giữ nhiều cổ phiếu thì có thể nắm quyền kiểm soát công ty. Đe dọa đến sự kiểm soát của các cổ đông lớn.

Thứ ba, chịu nhiều nghĩa vụ công bố các thông tin và các ràng buộc khác. Khi niêm yết chứng khoán, sở giao dịch yêu cầu các công ty cần phải công bố các thông tin nội bộ như số lượng cổ phiếu chứng khoán cổ đông đang nắm giữ, thông tin về báo cáo tình hình tài chính, tình hình doanh thu, chi phí và định hướng, chiến lược phát triển,…Khi công bố các thông tin này sẽ mang nhiều bất lợi cho doanh nghiệp khi các đối thủ cạnh tranh trong ngành có thể tìm hiểu và nắm được thông tin.

Tuy có những bất lợi nhưng việc lên sàn chứng khoán ảnh hưởng cho doanh nghiệp là rất lớn. Nhưng chính nhưng bất lợi kể trên cũng góp phần giúp doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Có thể nói việc lên sàn chứng khoán là một trong những đích đến mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng mong muốn.

Lộ trình, phạm vi để đưa một công ty lên sàn:

Giai đoạn 1: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Giai đoạn 2:  Tăng vốn điều lệ để đạt đủ điều kiện

Giai đoạn 3: Đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán tập trung và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

  • Đăng ký Công ty đại chúng
  • Đăng ký chứng khoán tập trung
  • Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán (Hồ Chí Minh/ Hà Nội)
  • Rà soát thủ tục pháp lý, tài chính
  • Lập hồ sơ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (Hồ Chí Minh/ Hà Nội)
  • Tiến hành thủ tục đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán (Hồ Chí Minh/ Hà Nội)
  • Thay mặt Công ty làm việc với Sở giao dịch chứng khoán đến khi nhận được quyết định niêm yết chính thức; 
  • Tư vấn các thủ tục chốt danh sách cổ đông để tiến hành việc niêm yết. 

Tư vấn Khách Hàng xây dựng quy trình xây dựng doanh nghiệp niêm yết; Tư vấn lựa chọn ngày niêm yết chính thức và Hỗ trợ thực hiện các thủ tục để đưa Cổ Phiếu niêm yết.

Nên đọc thêm: https://top10quangngai.com/tin-tuc

From đăng ký hợp tác kinh doanh

Họ và tên (*):
Số điện thoại (*):
Địa chỉ KD:
Ngành nghề: